Witamy

Witamy na stronie Gospodarstwa Ekologicznego BANPOL Cząstkowice, które znajduje się w nieskażonym środowisku miejscowości Cząstkowice i Roźwienica, woj. podkarpackie. 

Kontakt

Gospodarstwo BANPOL posiada certyfikat zgodności o numerze
PL-03-000016, wystawiony przez Biuro Certyfikacji COBICO Przebieczany

Od 2006 roku COBICO systematycznie kontroluje stosowane metody uprawy i hodowli pod kątem kryteriów rolnictwa ekologicznego.

Certyfikaty do pobrania (kliknij na certyfikat)

Gospodarstwo ekologiczne BANPOL Sp. z o.o.

Gospodarstwo zajmuje się produkcją mieszaną tj; produkcją zbóż, traw, lucerny i hodowlą trzody chlewnej, bydła opasowego, mlecznego także hodowlą drobiu, tj; kurczaki, kury zielononóżki, kury ogólnoużytkowe, kaczki, gęsi, indyki i króliki. 

Gospodarstwo posiada powierzchnię upraw 13 ha. 

W gospodarstwie ekologicznym BANPOL stosuje się do nawożenia tylko i wyłącznie obornik, kompost i gnojowicę pozyskaną z własnej hodowli zwierzęcej.

Zwierzęta karmione są własną paszą, wyprodukowaną we własnym gospodarstwie ekologicznym BANPOL.

Bydło wypasa się na pastwiskach i łąkach, które to korzysta ze świeżego powietrza, światła i ruchu. 
Trzoda chlewna, kurczaki, kury, kaczki, gęsi, indyki i króliki korzystają ze stałego wybiegu przez całą dobę. 

Gdzie kupić