Gęsi

Opis żywienia gęsi

Gęsi karmione w okresie zimowym są śrutami ze zbóż, pochodzących z własnego gospodarstwa ekologicznego. Zboża to: ziarno pszenicy, kukurydzy (nie GMO), owsa, żyta i kiszonki z lucerny, także pochodzącej z własnego gospodarstwa.
W okresie letnim gęsi karmione są śrutami zbożowymi z ziarna pszenicy, kukurydzy, oraz świeżo skoszonej lucerny, dodatkowo trawa z pastwiska, do której gęsi mają dostęp przez cały dzień na wolnym wybiegu.
Dodatki do pasz wytworzonych w gospodarstwie to kreda i sól.