Kaczki

Opis żywienia kaczek

Kaczki karmione w okresie zimowym są śrutami ze zbóż, pochodzących z własnego gospodarstwa ekologicznego. Zboża to: ziarno pszenicy, kukurydzy (nie GMO), owsa, żyta i kiszonki z lucerny, także pochodzącej z własnego gospodarstwa. 
W okresie letnim kaczki karmione są śrutami zbożowymi z ziarna pszenicy, kukurydzy, oraz świeżo skoszonej lucerny, dodatkowo trawa z pastwiska, do której kaczki mają dostęp przez cały dzień na wolnym wybiegu. 
Dodatki do pasz wytworzonych w gospodarstwie to kreda i sól.