Opis gospodarstwa...

Witamy na stronie Gospodarstwa Ekologicznego BANPOL Cząstkowice, które znajduje się w nieskażonym środowisku miejscowości Cząstkowice i Roźwienica, woj. podkarpackie.


Gospodarstwo BANPOL posiada Certyfikat Zgodności o numerze PL-03-000016, wystawiony przez Biuro Certyfikacji COBICO Przebieczany, http://www.cobico.pl/pobierz-certyfikat/PL-03-000016.
Ciągle od 2006 roku systematycznie COBICO kontroluje stosowane metody uprawy i hodowli pod kątem kryteriów rolnictwa ekologicznego.

Gospodarstwo zajmuje się produkcją mieszaną tj; produkcją zbóż, traw, lucerny i hodowlą trzody chlewnej, bydła opasowego, mlecznego także hodowlą drobiu, tj; kurczaki, kury zielononóżki, kury ogólnoużytkowe, kaczki, gęsi, indyki i króliki.

Gospodarstwo posiada powierzchnię upraw 13 ha.

W gospodarstwie ekologicznym BANPOL stosuje się do nawożenia tylko i wyłącznie obornik, kompost i gnojowicę pozyskaną z własnej hodowli zwierzęcej.

Zwierzęta karmione są własną paszą, wyprodukowaną we własnym gospodarstwie ekologicznym BANPOL.

Bydło wypasa się na pastwiskach i łąkach, które to korzysta ze świeżego powietrza, światła i ruchu.
Trzoda chlewna, kurczaki, kury, kaczki, gęsi, indyki i króliki korzystają ze stałego wybiegu przez całą dobę.