Kilka słów o nas...

Witam na stronie Gospodarstwa Ekologicznego BANPOL Cząstkowice, które znajduje się w nieskażonym środowisku w miejscowości Cząstkowice i Roźwienica, woj. Podkarpackie.

Gospodarstwo BANPOL posiada Certyfikat Zgodności PL-03-000016 wystawiony przez Biuro Certyfikacji COBICO http://www.cobico.pl/pobierz-certyfikat/PL-03-000016-16-03, od 2006 roku i co roku Cobico kontroluje stosowane metody uprawy i hodowli pod kątem kryteriów rolnictwa ekologicznego.

Gospodarstwo zajmuje się produkcją mieszaną tj; produkcją zbóż, traw i lucerny, hodowlą trzody chlewnej, bydła opasowego i mlecznego, produkcją kurcząt brojlerów, kaczek i jaj od kurki zielononóżki.

Gospodarstwo posiada powierzchnię 20 ha w tym 15 ha łąk i pastwisk.

W gospodarstwie ekologicznym BANPOL stosuje się do nawożenia tylko i wyłącznie obornik, kompost i gnojowicę z własnego gospodarstwa.

Zwierzęta karmione są własną paszą wyprodukowaną we własnym gospodarstwie ekologicznym.

Bydło wypasa się na pastwiskach i łąkach, które to korzysta ze świeżego powietrza, światła i ruchu.
Trzoda chlewna, kurczaki brojlery i kury zielononóżki korzystają ze stałego wybiegu.