Kury

Opis żywienia kur

Kury karmione w okresie zimowym są śrutami ze zbóż, pochodzących z własnego gospodarstwa ekologicznego. Zboża to: ziarno pszenicy, kukurydzy (nie GMO), bobiku, owsa i sianokiszonki z lucerny, także pochodzącej z własnego gospodarstwa. 
W okresie letnim kury karmione są śrutami zbożowymi z ziarna pszenicy, kukurydzy, bobiku, oraz świeżo skoszonej lucerny, dodatkowo trawa z pastwiska, do której kury mają dostęp przez cały dzień na wolnym wybiegu. Dodatki do pasz wytworzonych w gospodarstwie to kreda i sól.